Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và 4 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 35/42 công trình mực nước hạ, 2/42 công trình mực nước dâng và 5/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902D) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q407020M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 2/2018 (xem hình 5), có 23/42 công trình mực nước hạ, 16/42 công trình mực nước dâng và 2/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Phú – tỉnh Tây Ninh; huyện Châu Thành – tỉnh An Giang. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh.

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 18/26 công trình mực nước hạ, 3/26 công trình mực nước dâng và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2/2018 (xem hình 10), có 13/26 công trình mực nước hạ, 9/26 công trình mực nước dâng và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 3,00m ở quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; TX Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh; huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh. Mực nước dâng từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An.

I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 17/21 công trình mực nước hạ, 1/21 công trình mực nước dâng và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,90m tại phường Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,13m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 2/2018 (xem hình 15), có 11/21 công trình mực nước dâng, 7/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,50m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Bến Lục, huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai.

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 15/25 công trình mực nước hạ, 4/25 công trình mực nước dâng và 6/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404T).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2/2018 (xem hình 20), có 13/25 công trình mực nước hạ, 10/25 công trình mực nước dâng và 2/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 2,50m tập trung ở huyện Bình Chánh, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; TT Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh; huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương. Mực nước dâng từ 1,00 đến 1,50m tập trung ở TP Cà Mau – tỉnh Cà Mau ; huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang ; huyện Thủ Thừa, huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp.

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 19/24 công trình mực nước hạ, 2/24 công trình mực nước dâng và 3/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597040TM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,81m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 2/2018 (xem hình 25), có 15/24 công trình mực nước dâng, 6/24 công trình mực nước hạ và 2/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,50m tập trung ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp ; TX Bình Minh, huyện Măng Thít – tỉnh Vĩnh Long ; huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An. Mực nước hạ từ 0,25 đến 1,00m tập trung ở TX Duyên Hải, huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh; huyện Tân Biên, huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh ; huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết xem tại đây