Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau

1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu hướng hạ, có 29/32 công trình mực nước hạ, 2/32 công trình mực nước dâng và 1/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,97m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 (xem hình 5). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; các huyện Phú Thiện, Đăk Pơ, Mang Yang, TX.An Khê của tỉnh Gia Lai và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 hạ so với tháng 12/2017, có 27/27 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 4,05m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 (xem hình 10). Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai

3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu hướng hạ, có 57/71 công trình mực nước hạ, 9/71 công trình mực nước dâng và 5/71 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,55m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 (xem hình 15). Mực nước hạ thấp từ 2,0m đến 2,5m tập trung ở huyện Chư Pah của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở các TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu hướng hạ, có 15/22 công trình mực nước hạ, 5/22 công trình mực nước dâng và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b) và giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Chư Rcam, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK37T) Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1 (xem hình 20). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở các huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Chi tiết xem tại đây