Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế hạ, có 25/40 công trình mực nước hạ, có 4/40 công trình mực nước dâng và 11/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 1,05m tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội (Q.56) và giá trị hạ thấp nhất 0,83m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,11m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 7,98m tại phường Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP. Hà Nội (Q.121M1).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước có xu thế hạ là chính

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9 trên toàn đồng bằng có 21/40 công trình mực nước xu thế hạ, có 11/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 8/40 công trình mực nước dân

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với giá trị tháng 8 có xu thế hạ và dâng, có 29/63 công trình mực nước hạ, 23/63 công trình mực nước dâng và 11/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,31m tại xã Sơn Động, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,92m tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội (Q.217).

Trong tháng 9: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,39m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,63m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước, với 5 năm trước, 10 năm trước, được thể hiện chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 7, 8 và 9. Mực nước hạ thấp nhất so với 1 năm trước 2,28m tại xã Sơn Động, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1); so với 5 năm và 10 năm trước là 3,86m; 7,75 tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9 với 48/63 công trình mực nước hạ và 9/63 công trình mực nước dâng, 6/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

Xem chi tiết tại đây