Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và 11 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau:
1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 31/41 công trình mực nước dâng, 3/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020).
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,39m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,42m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh Tây Ninh (Q40702C).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9/2018 (xem hình 5), có 37/41 công trình mực nước dâng, 1/41 công trình mực nước hạ và 3/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 2,00m tập trung ở huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu, huyện Châu Thành, huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh; Quận 12, huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh
2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng, có 18/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,90m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và có một công trình mực nước hạ với giá trị là 0,36m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,12m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,33m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9/2018 (xem hình 10), có 21/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trình mực nước hạ và 2/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh; huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương
3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 11/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q027030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104T).
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,69m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9/2018 (xem hình 15), có 17/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 2,00m tập trung ở quận 12 -TP Hồ Chí Minh; huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai; huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh
4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 15/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z) và giá trị hạ thấp nhất là 1,38m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9/2018 (xem hình 20), có 18/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,50m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai; quận 12, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương
5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng, có 14/21 công trình mực nước dâng, 1/21 công trình mực nước hạ và 5/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02704Z) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104ZM1).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9/2018 (xem hình 25), có 16/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,00m tập trung ở huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Hòa – tỉnh Long An; huyện Trảng Bàng, huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh; huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết tại đây