Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 31/40 công trình mực nước dâng, có 3/40 công trình mực nước hạ và 6/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 1,50m tại P. Tứ Liên, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội (Q.67) và giá trị hạ thấp nhất 0,98m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.155).
Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,47m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 7,33m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm và 10 năm trước có xu thế dâng và so với 5 năm có xu thế hạ là chính
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 trên toàn đồng bằng có 22/40 công trình mực nước xu thế dâng, có 7/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 11/40 công trình mực nước hạ
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 58/63 công trình mực nước dâng, 3/63 công trình mực nước hạ và 2/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,53m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).
Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,38m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,67m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và có xu thế hạ so với 5 năm trước, 10 năm trước, được thể hiện chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 7, 8 và 9. Mực nước dâng cao nhất so với 1 năm trước là 1,66m tại P. Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.142) và mực nước hạ thấp nhất so với 5 năm trước là 3,38m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68b) và so với 10 năm trước là 7,74 tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a)
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 40/63 công trình mực nước dâng và 14/63 công trình mực nước hạ, 9/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

Chi tiết xem tại đây