Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với tháng 6 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất 5,61m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T- βQII), giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313-Q). Dự báo mực nước tháng 8 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng và hạ so với tháng 6, có 11/32 công trình mực nước dâng, 15/32 công trình mực nước hạ và 6/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) và giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) (xem hình 1).     
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,76m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 18/27 công trình mực nước dâng, 9/27 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 5,61m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,62m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB2-II).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,97m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,70m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 63/71 công trình mực nước dâng, 2/71 công trình mực nước hạ và 6/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,55m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (LK48T).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,03m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK45T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, có 15/22 công trình mực nước hạ, 5/22 công trình mực nước dâng và 2/22 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,15m tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,68m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,68m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Xem chi tiết tại đây