Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau:

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 33/40 công trình mực nước dâng, 1/40 công trình mực nước hạ và 6/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 3,39m tại P. Tứ Liên, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội (Q.67) và giá trị hạ thấp nhất 0,09m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh, tỉnh Hải Phòng (Q.165).

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 8,82m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 trên toàn đồng bằng có 25/40 công trình mực nước xu thế dâng, có 6/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, và có 9/40 công trình mực nước hạ

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 43/63 công trình mực nước dâng, 10/63 công trình mực nước hạ và 10/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,18m tại tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108b).

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,37m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,67m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 48/63 công trình mực nước dâng và 8/63 công trình mực nước hạ, 7/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

Chi tiết xem tại đây