Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: 
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không rõ ràng có 18/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, có 13/40 công trình mực nước dâng và 9/40 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất 0,98m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89) và giá trị hạ thấp nhất 0,81m tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141).
Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,21m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh, tỉnh Hải Dương (Q.165) và sâu nhất là 12,34m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 4 trên toàn đồng bằng có 25/39 công trình mực nước xu thế dâng, có 10/39 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, và có 4/39 công trình mực nước hạ
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với giá trị tháng 3 có xu thế hạ, có 32/63 công trình mực nước hạ, 9/63 công trình mực nước dâng và 22/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,92m tại TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (Q.119b) và giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội (Q.69a).
Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,07m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 4 với 26/63 công trình mực nước dâng, 17/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 20/63 công trình mực nước hạ

Xem chi tiết tại đây