Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 20/32 công trình mực nước hạ, 7/32 công trình mực nước dâng và 5/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,33m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) (xem hình 1).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,52m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,52m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 1,00m; 2,40m và 2,68m tại huyện Phú Thiện,tỉnh Gia Lai
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018/2018, có 19/32 công trình mực nước dâng, 8/32 công trình mực nước hạ và 4/32 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 5). Mực nước dâng cao nhất từ 2,0m đến 2,5m tập trung ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum; huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và các huyện Đắk Pơ, huyện Krông Pa, TX.An Khê của tỉnh Gia Lai
I.2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 20/26 công trình mực nước hạ, 4/26 công trình mực nước dâng và 2/26 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,22m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB5-II) và giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại P.Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK64T).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,39m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,45m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T)
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018, có 14/25 công trình mực nước dâng, 9/25 công trình mực nước hạ và 2/25 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 10). Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
I.3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 37/71 công trình mực nước hạ, 28/71 công trình mực nước dâng và 6/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,22m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T) và giá trị dâng cao nhất là 0,89m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK169T).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,09m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,25m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK45T).
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018, có 50/71 công trình mực nước dâng, 18/71 công trình mực nước hạ và 3/71 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 15). Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 2,5m tập trung ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và các huyện Chư Păh, huyện Chư Sê, huyện Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai
I.4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, có 18/22 công trình mực nước hạ, 3/22 công trình mực nước dâng và 1/22 công trình hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,89m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T) và giá trị dâng cao nhất là 0,88m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK138Tm1).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,90m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,45m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).
Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018, có 10/22 công trình mực nước dâng, 9/22 công trình mực nước hạ và 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 20). Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 2,5m tập trung ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết tại đây