Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3, có 38/42 công trình mực nước hạ và 4/42 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,48m tại phưởng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,89m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,52m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018 (xem hình 5), có 19/42 công trình mực nước dâng, 11/41 công trình mực nước hạ và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Gò Dầu, Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tập trung ở huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4  hạ so với tháng 3, có 20/25 công trình mực nước hạ và 5/25 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,02m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 35,44m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,96m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4/2018 (xem hình 10), có 13/26 công trình mực nước hạ, 10/26 công trình mực nước dâng và 3/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tập trung ở quận 12, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh
I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4  hạ so với tháng 3, có 18/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 1,15m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,62m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,11m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018 (xem hình 15), có 8/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mục nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh; huyện Đức Hòa, huyện Bến Lục – tỉnh Long An; huyện Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang; TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3, có 23/25 công trình mực nước hạ, 1/25 công trình mực nước dâng và 1/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,82m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404T) và có một công trình mực nước dâng với giá trị là 0,24m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,51m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,90m tại  Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z))
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng hạ và dâng so với mực nước thực đo tháng 4/2018 (xem hình 20), có 9/26 công trình mực nước hạ, 9/26 công trình mực nước dâng và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang. Mực nước dâng từ 1,00 đến 1,50m tập trung ở huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước
I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4  so với tháng 3 có xu thế hạ, có 18/23 công trình mực nước hạ, 1/23 công trình mực nước dâng và 4/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,10m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng (Q59804Z).
Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,32m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,69m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 4/2018 (xem hình 25), có 10/24 công trình mực nước hạ, 5/24 công trình mực nước dâng và 9/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,15m đến 2,00m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tập trung ở huyện Măng Thít – tỉnh Vĩnh Long

Xem chi tiết tại đây