Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 3 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với tháng 2 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,09m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 3,13m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T- βN2-QI), giá trị dâng cao nhất là 0,80m tại P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK93Tm1-βN2-QI). Dự báo mực nước tháng 4 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu hướng hạ so với tháng 2, có 19/32 công trình mực nước hạ, 8/32 công trình có mực nước dâng và 5/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,86m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) và giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,24m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2, có 25/27 công trình có mực nước hạ, 1/27 công trình có mực nước dâng và 1/27 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,31m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,20m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,87m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,59m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu hướng hạ so với tháng 2, có 52/70 công trình có mực nước hạ, 15/70 công trình có mực nước dâng và 13/70 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,13m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) và giá trị dâng cao nhất là 0,80m tại P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK93Tm1).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,09m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK45T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2, có 20/22 công trình có mực nước hạ, 1/22 công trình có mực nước dâng và 1/22 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,42m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,33m tại xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK133T).
Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,47m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,40m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Chi tiết xem tại đây