Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 3 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.
1. Tỉnh Thanh hóa
1.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.
Do thời gian này là thời điểm cuối mùa khô, nên trong tháng 3 mực nước có xu thế hạ không đáng kể so với tháng 2 với 5/11 công trình có mực nước hạ, 4/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và dâng cao nhất là 0,20m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng hạ không đáng kể nhưng so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,44m và 0,94m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3 với 10/11 công trình dự báo có mực nước hạ và 1/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể.
1.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.
Do thời gian này đang là mùa khô nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng có xu thế hạ so với tháng 2, với 7/13 công trình có mực nước hạ, 4/13 công trình dâng hạ không đáng kể và 2 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH) và dâng cao nhất là 0,52m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,45m và 2,01m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3 với 9/13 công trình có mực nước hạ, 4/13 công trình có mực nước hạ không đáng kể.
2. Tỉnh Hà Tĩnh
2.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng và lộ ra thành dải ven biển và dọc theo các con sông với độ sâu trung bình từ mặt đất đến 18m.
Thời gian này đang là mùa khô nên trong tháng 3 mực nước có xu thế hạ với 4/6 công trình có mực nước hạ, 1/6 công trính có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/6 công trình có mực nước dâng so với tháng 2. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (QT4-HT) và dâng cao nhất 0,11m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm trước và so với 5 năm trước đều có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,32m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT) và 0,30 m xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ với 6/6 công trình có mực nước hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
2.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng Hà Tĩnh với chiều sâu không đồng đều từ 9,9m đến 60m.
Do thời gian này đang là mùa khô, nên mực nước dưới đất trong tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 2 với 4/9 công trình có mực nước hạ, 4/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và và duy nhất có một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và dâng cao nhất 0,47m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,84m và 0,82m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với thực đo tháng 3 với 6/9 công trình có mực nước hạ, 2/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước dâng.

Xem chi tiết tại đây