Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 3 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 21/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 14/40 công trình mực nước hạ và 5/40 công trình mực nước dâng.
Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,28m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108) và sâu nhất là 11,93m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 3 trên toàn đồng bằng có 13/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, có 12/40 công trình mực nước xu thế dâng và có 15/40 công trình mực nước hạ
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với giá trị tháng 2 có xu thế không rõ ràng, có 21/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 29/63 công trình mực nước hạ và 13/63 công trình mực nước dâng.
Trong tháng 3: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,46m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,84m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3 với 36/64 công trình mực nước hạ, 15/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 12/64 công trình mực nước dâng

Xem chi tiết tại đây