Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. TỈNH THANH HÓA

1.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.

Do thời gian này là thời điểm mùa khô, nên trong tháng 2 mực nước có xu thế hạ so với tháng 1 với 7/11 công trình có mực nước hạ, 3/11 công trình có mực nước dâng và 1/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và dâng cao nhất là 0,35m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước lần lượt là 0,41m và 0,94m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 2 với 6/11 công trình dự báo có mực nước hạ và 5/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể.

1.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.

Do thời gian này đang là mùa khô nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, với 11/13 công trình có mực nước hạ, 1/13 công trình dâng hạ không đáng kể và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so với 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,46m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH) và 1,85m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 2 với 9/13 công trình có mực nước hạ, 3/13 công trình có mực nước hạ không đáng kể và một công trình có mực nước dâng.

2. TỈNH HÀ TĨNH

2.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng và lộ ra thành dải ven biển và dọc theo các con sông với độ sâu trung bình từ mặt đất đến 18m.

Thời gian này đang là mùa khô nên trong tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng với 3/6 công trình có mực nước hạ, 2/6 công trính có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/6 công trình có mực nước dâng so với tháng 1. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm trước và so với 5 năm trước đều có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,31m và 0,49 m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế dâng hạ không rõ ràng với 3/6 công trình có mực nước hạ, 2/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể hạ và 1/6 công trình có mực nước dâng so với mực nước thực đo tháng 2.

2.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng Hà Tĩnh với chiều sâu không đồng đều từ 9,9m đến 60m.

Do thời gian này đang là mùa khô, nên mực nước dưới đất trong tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1 với 8/9 công trình và duy nhất có một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước cũng có xu hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước là 0,81m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và so với 5 năm trước là 0,71m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với thực đo tháng 2 với 5/9 công trình có mực nước hạ, 3/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước dâng.

Chi tiết xem tại đây