Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 so với tháng 11 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,22m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 4,48m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK69T- βN2-QI). Dự báo mực nước tháng 1 năm 2019 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2018 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ.

1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11, có 22/32 công trình mực nước hạ, 9/32 công trình mực nước dâng và 1/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và giá trị dâng cao nhất là 1,35m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T).   

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,91m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,61m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11, có 24/27 công trình mực nước hạ, 2/27 công trình mực nước dâng và 1/27 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,00m tại TT.Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK70T) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (C4a).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,29m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11, có 51/70 công trình mực nước hạ, 6/70 công trình mực nước dâng và 13/70 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,48m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK69T) và giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,22m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,07m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK169T).

3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11, có 19/22 công trình mực nước hạ, 1/22 công trình mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,12m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,06m tại xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK133T).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 17,64m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,35m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Xem chi tiết tại đây