Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2018 so với giá trị trung bình tháng 7/2018 cho thấy mực nước có xu hướng dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 33,34m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là là 0,16m tại TT Thạch Hóa, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An (Q02204T-qp1). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2019 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2018 tại tất cả các tầng chứa nước chính.

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế không rõ ràng, có 16/37 công trình mực nước hạ, 14/37 công trình mực nước dâng và 7/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,35m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,10m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ là chính, có 10/23 công trình mực nước hạ, 4/23 công trình mực nước dâng và 9/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (Q634030) và giá trị dâng cao nhất là 1,25m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 32,34m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,21m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế không rõ ràng, có 8/19 công trình mực nước hạ, 5/19 công trình mực nước dâng và 6/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại TT Thạch Hóa, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An (Q02204T) và giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039030M1).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,07m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,78m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ là chính, có 11/23 công trình mực nước hạ, 4/23 công trình mực nước dâng và 8/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,53m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,31m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế không rõ ràng, có 8/20 công trình mực nước hạ, 5/20 công trình mực nước dâng và 7/20 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040) và giá trị dâng cao nhất là 0,94m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,56m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,51m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Xem chi tiết tại đây