Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2018 và tháng 1 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, có 18/32 công trình mực nước hạ, 11/32 công trình mực nước dâng và 3/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,93m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (C11am1) và giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T) (xem hình 1).     

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,44m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,46m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 2,49m; 3,30m và 2,60m tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum và huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 12/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11/2018, có 19/31 công trình mực nước hạ, 9/31 công trình mực nước dâng và 3/31 công trình hạ không đáng kể (xem hình 5). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.

2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10, có 24/27 công trình mực nước hạ, 3/27 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,61m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK29T).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,02m tại xã Pơng Drang, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại
xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 12/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11/2018, có 23/26 công trình mực nước hạ, 2/26 công trình mực nước dâng và 1/26 công trình dâng không đáng kể (xem hình 10). Mực nước hạ thấp từ 2,0m đến 3,5m tập trung ở huyện Đức Cơ và TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng cao từ 0,05m đến 0,5m tại TX.Buôn Hồ và huyện Krông Ana của  tỉnh Đắk Lắk

3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, có 64/70 công trình mực nước hạ, 4/70 công trình mực nước dâng và 2/70 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,90m tại xã Ia Krêl, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK164T) và giá trị dâng cao nhất là 0,97m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,24m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,26m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 12/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11/2018, có 55/70 công trình mực nước hạ, 10/70 công trình mực nước dâng và 5/70 công trình dâng hạ không đáng kể (xem hình 15). Mực nước hạ thấp từ 2,0m đến 4,0m tập trung ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 2,0m tập trung ở TX.Buôn Hồ, TX.Buôn Hồ và huyện Ea H’leo của tỉnh Đắk Lắk.

4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, có 15/22 công trình mực nước hạ, 7/22 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 2,33m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại xã Chư Rcam, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK39T).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 17,29m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,30m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 12/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10/2018, có 15/22 công trình mực nước hạ và 6/22 công trình mực nước dâng và 1/22 công trình dâng không đáng kể (xem hình 20). Mực nước hạ thấp từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở huyện Đắk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum. Mực nước dâng cao từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở huyện Phú Thiện và huyện Krông Pa của tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết tại đây