Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với tháng 8 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,06m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất 3,43m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T- βN2QI), giá trị hạ thấp nhất là 5,22m tại TT.Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T- βN2QI). Dự báo mực nước tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với tháng 9, có 28/32 công trình mực nước hạ, 3/32 công trình mực nước dâng và 1/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,99m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK17T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,71m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,22m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với tháng 9, có 16/27 công trình mực nước hạ, 9/27 công trình mực nước dâng và 2/27 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,47m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK29T) và giá trị dâng cao nhất là 1,43m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB1-II).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,02m tại xã Pơng Drang, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,35m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với tháng 9, có 53/71 công trình mực nước hạ, 13/71 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 5,22m tại TT.Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T) và giá trị dâng cao nhất là 3,43m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,06m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,31m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với tháng 9, có 18/22 công trình mực nước hạ, 4/22 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,65m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 16,82m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,13m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Xem chi tiết tại đây