Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế hạ, có 30/40 công trình mực nước hạ, có 1/40 công trình mực nước dâng và 9/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,83m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và giá trị dâng là 0,09m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m tại xã Sơn Động, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1) và sâu nhất là 9,39m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội (Q.121M1).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước có xu thế hạ là chính

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 10 trên toàn đồng bằng có 21/40 công trình mực nước xu thế hạ, có 10/40 công trình mực nước dâng và có 9/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với giá trị tháng 9 có xu thế hạ, có 52/63 công trình mực nước hạ, 5/63 công trình mực nước dâng và 6/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,84m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67a) và giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Q.217).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,38m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,60m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước, với 5 năm trước, 10 năm trước. Mực nước hạ thấp nhất so với 1 năm trước, so với 5 năm và 10 năm trước là 2,06m; 3,88m; 7,72m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng, hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 28/63 công trình mực nước dâng và 21/63 công trình mực nước hạ, 14/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

Xem chi tiết tại đây