Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho hai tháng cuối năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 29/40 công trình mực nước dâng, 7/40 công trình mực nước hạ và 4/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,15m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902C) và giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh Tây Ninh (Q407020M1).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,33m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,94m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh Tây Ninh (Q40702C).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3, 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,10m; 2,17m và 3,86m tại huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10/2018 (xem hình 5), có 22/41 công trình mực nước hạ, 7/41 công trình mực nước dâng và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tập trung ở huyện Gò Dầu – tỉnh Tây Ninh; quận 12, huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp; huyện Châu Phú – tỉnh An Giang. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh.

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 17/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,48m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q224020).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 32,49m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,38m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 7, 8, 9. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,04m; 2,53m và 5,11m tại huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10/2018 (xem hình 10), có 11/24 công trình mực nước dâng, 7/24 công trình mực nước hạ và 6/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương; huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh; huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai; huyện Tân Châu, huyện Châu Thànhs – tỉnh An Giang; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Thốt Nốt – TP Cần Thơ

I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 11/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 5/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,89m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039030M1).Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11/2018 có xu thế dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 10/2018 (xem hình 15), có 7/21 công trình mực nước dâng, 6/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 -TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai; huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 15/23 công trình mực nước dâng, 3/23 công trình mực nước hạ và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q22104T).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10/2018 (xem hình 20), có 12/24 công trình mực nước dâng, 5/24 công trình mực nước hạ và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1,00m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 11/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40404TM1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11/2018 là tháng chuyển từ mùa mưa sang mùa khô nên xu thế không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 10/2018 (xem hình 25), có 10/21 công trình mực nước dâng, 8/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Thạnh Hóa, huyện Vĩnh Hưng, huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An; huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh; huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang; huyện Thanh Bình, huyện Lai Vung, huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Xem chi tiết tại đây