Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng đồng bằng Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. Tầng chứa nước thứ nhất: là lớp chứa nước thứ nhất kể từ mặt đất đến độ sâu trung bình 14,1m, phân bố trên diện rộng chủ yếu từ trung tâm đồng bằng ra phía biển, khu vực từ Việt Trì tới Hà Nội chỉ tồn tại các dải hẹp nằm dọc theo hệ thống sông Hồng, một số khoảnh nằm ở thung lũng giữa núi và ven các sông nhỏ khác. Đây là tầng chứa nước tuy trữ lượng không lớn nhưng có ý nghĩa cung cấp, bảo vệ chất lượng cho các tầng chứa nước khác nằm phía dưới.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2018 so với trung bình tháng 12 năm 2017: Do thời gian này đang trong thời kỳ chuyển mùa nên mực nước có xu thế không rõ ràng so với tháng trước, với 16/41 công trình có mực nước hạ, 12/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và có 13/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,94m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và mực nước dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội (Q.176)

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 1 năm 2018 có xu thế hạ so với 1 năm trước và so với 5 năm trước, 10 năm trước có xu thế dâng hạ không rõ ràng.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu thế không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 1/2018 với 19/41 công trình mực nước dâng; có 8/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 14/41 công trình mực nước xu thế hạ.

2. Tầng chứa nước thứ hai: Là tầng chứa nước phân bố rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ với chiều sâu rất không đồng đều và có hướng nghiêng dần ra phía biển, trung bình từ 30,9m đến 58,0m. Đây là tầng chứa nước có trữ lượng rất lớn chất lượng tốt, hiện là nguồn cung cấp cho các nhà máy khai thác nước tại các đô thị, khu công nghiệp và phần lớn cư dân trên đồng bằng Bắc Bộ.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2018 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2017: nhìn chung mực nước có xu thế không rõ ràng. Tầng chứa nước có 26/64 công trình mực nước hạ, 20/64 công trình mực nước dâng và 18/64 dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 2,17m tại P. Mạo Khê, Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh (Q.142) và hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Sen Chiều, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội (Q.173).

Số liệu thống kê cho thấy giá trị mực nước trung bình tháng 1 năm 2018 có xu thế dâng so với 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước,10 năm trước.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu thế không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 1/2018 với 30/64 công trình mực nước dâng, 19/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 15/64 công trình mực nước hạ.

Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 60-65 % giá trị giới hạn cho phép.

Chi tiết xem tại đây