Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. TỈNH THANH HÓA

1.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.

Do thời gian này là thời điểm mùa khô, nên trong tháng 1 năm 2018 mực nước có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2017, 4/11 công trình có mực nước hạ, 3/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và dâng cao nhất là 0,16m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 6/11 công trình dự báo có mực nước hạ và 5/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể.

1.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.

Do thời gian này đang là mùa khô nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng 1 năm 2018 có xu thế hạ so với tháng 2 năm 2018, với 10/13 công trình có mực nước hạ và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 1 với 12/13 công trình có mực nước hạ và một công trình có mực nước hạ không đáng kể.

2. TỈNH HÀ TĨNH

2.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng và lộ ra thành dải ven biển và dọc theo các con sông với độ sâu trung bình từ mặt đất đến 18m.

Thời gian này đang là mùa khô nên trong tháng 1 năm 2018 mực nước có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2017, với 5/6 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ và hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 1 với 3/6 công trình có mực nước hạ và 2/6 công trình có mực nước hạ không đáng kể.

2.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng Hà Tĩnh với chiều sâu không đồng đều từ 9,9m đến 60m.

Do thời gian này đang là mùa khô, nên mực nước dưới đất trong tháng 1 năm 2018 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2017 với 8/9 công trình và duy nhất có một công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với thực đo tháng 1 với 8/9 công trình có mực nước hạ và duy nhất một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Chi tiết xem tại đây