Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Tây Nguyên tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,74m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 5,16m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T-βN2-QI), giá trị dâng cao nhất là 2,00m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk (C15-βN2-QI). Dự báo mực nước tháng 2 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 1. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

+ Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2016: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 23/32 công trình có mực nước hạ 7/32 công trình có mực nước dâng, và 2/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,06m tại Hà Tam-Đăk Pơ-Gia Lai (LK14T) và giá trị dâng cao nhất là 1,20m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (CB1-IV)

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,99m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại Quảng Điền-Krông Ana-Đắk Lắk (LK76T)..

+ Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2016: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 25/27 công trình có mực nước hạ, và có 2/27 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,76m tại Ia Dom-Đức Cơ-Gia Lai (LK166T).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,38m tại P.Yên Thế-TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,44m tại Biển Hồ-TP.Pleiku-Gia Lai (LK159T) 

+ Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2016: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, trong đó có 52/73 công trình có mực nước hạ, 10/73 công trình có mực nước dâng và 9/73 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 5,16 m tại Đắk Gằn-Đắk Mil-Đắk Nông (LK41T) và giá trị dâng cao nhất là 2,00m tại Eatu-TP.Buôn Ma Thuật-Đắk Lắk (C15).

DL85

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,74m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,32m tại Ia Hrú-Chư Sê-Gia Lai (LK169T).

+ Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2016: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế hơn, có 14/21 công trình có mực nước hạ, 5/21 công trình có mực nước dâng và 2/21 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,31m tại Vinh Quang-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK140T) và giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại Đắk Năng-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,56m tại Ialy-Chư Pah-Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,56m tại Ea Kmút-Ea Kar-Đắk Lắk (LK52T).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 năm 2017: Dự báo mực nước tháng 2 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 1

Với số liệu chi tiết được cung cấp bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – đơn vị quản lý các điểm quan trắc trải dài và rộng trên toàn quốc thì đây là một tài liệu rất quan trọng cho các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn nước dưới đất cho các mục đích của mình một cách tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý, đảm bảo việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất nhằm sử dụng lâu dài.

 

(Hồng Ngọc)