Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 – 2017 so với tháng 12 -2016 có xu thế dâng nhưng không đáng kể trên toàn đồng bằng

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 1 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thì mức nước có xu thế dâng không đáng kể với giá trị trung bình là 0.04m. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với trung bình tháng 12 năm 2016: nhìn chung mực nước có xu thế dâng không đáng kể trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,04m. Do thời gian này đang trong thời kỳ đổ ải nên trong tháng 1 có 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồng bằng, 11 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 10/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,13m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Dự báo mực nước tháng 2: mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng, tuy nhiên khu vực tỉnh Hải Dương, phía Bắc TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố ven biển như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định  mực nước có xu thế biến động không đáng kể hoặc dâng chút ít.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2016: nhìn chung mực nước có xu thế ít biến động trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,00m. Do thời gian này đang trong thời kỳ đổ ải nên tầng chứa nước có 30/64 công trình quan trắc có mực nước dâng cao và 22/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Mực nước hạ thấp có 12/64 công trình. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 2,15m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a) và dâng cao nhất là 0,67m tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.64a).

Dự báo mực nước tháng 2: mực nước có xu thế dâng cao ở phần lớn khu vực đồng bằng. Tuy nhiên tại các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Nam Đinh và khu vực phía Nam TP. Hà Nội mực nước có xu thế hạ thấp.

DL84

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2017: mực nước tại tầng qh có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng; mực nước tại tầng qp lại có xu hướng dâng cao ở phần lớn khu vực đồng bằng

Với số liệu chi tiết được cung cấp bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – đơn vị quản lý các điểm quan trắc trải dài và rộng trên toàn quốc thì đây là một tài liệu rất quan trọng cho các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn nước dưới đất cho các mục đích của mình một cách tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý, đảm bảo việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất nhằm sử dụng lâu dài.

 

(Hồng Ngọc)