Thông báo tài nguyên nước mặt 02/2016 vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên

– Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/20/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”.

Các trạm tại vùng Duyên hải Nam trung bộ gồm:

+ Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

+ Tài nguyên nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh

+ Tài nguyên nước sông Dinh tại trạm Nha Phu

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

– Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Tây Nguyên Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2204/QĐ-BTNMT ngày 31/20/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2007-2010”.

Các trạm tại vùng Tây Nguyên gồm

+ Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

+ Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

+ Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

+ Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

 

dhntb_tn_t2_2016

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=18|text=Xem chi tiết 2016|target=s}