Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 9/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 2,34m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,16m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 9,62m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (37 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (15 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương và Nam Định

.Pansy8

Để xem chi tiết, quý vị độc giả có thể tải về Tại đây

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}