Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 8/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và dâng hạ không đáng kể so với trung bình tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,80m tại Xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Q.32M1) và dâng cao nhất là 0,42m xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,28m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (12 công trình): Vĩnh Phúc, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam và Thía Bình.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (14 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định.

pansy20

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (15 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}