Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 10/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

Pansy2

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015. Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải về tại địa chỉ sau: Tải về

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}