Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 7/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1) và dâng cao nhất là 1,11m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Q115). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,03m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67). 

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (16 công trình): Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam và Nam Định. 

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (25 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình. 

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (11 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Nam Định.

BB_7-2015

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}