Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 9.2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với giá trị trung bình tháng 7: mực nước có xu thế dâng cao và hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Hà Tam, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị dâng cao nhất là 0,50m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK115T).  

Pansy15_copy

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,56m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,30m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).  

Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.  

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Chi tiết, các bạn độc giả quan tâm có thể tải về tại đây

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}