Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT73b-QN).  

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,62m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD)

Pansy4

Để xem kết quả chi tiết, bạn đọc có thể tải theo link sau:

 

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=81%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tn-nd-thang-102015-vung-duyen-hi-nam-trung-b&id=12%3Anam-b&lang=vi

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}