Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 3/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 3 NĂM 2014

 Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính, Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2014, Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước:

 

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

 Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 1, tuy nhiên xu hướng hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,26m. Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T) và hạ thấp nhất là 0,69m tại TT.Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh  Kon Tum (LK135T).

Mực nước trung bình nông nhất là 0,79m tại xã Đa năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T). Mực nước trung bình sâu nhất là 8,99m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng: tỉnh Đắk Lắk

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

tay_nguyen_3_2014

{phocadownload view=category|id=9|text=Xem chi tiết 2014|target=s}