Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 6/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 6 NĂM 2014

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính, Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 4, tuy nhiên xu hướng dâng cao chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,13m.

Giá trị dâng cao nhất là 1,39 m tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T) và hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh  Kon Tum (LK136Tm1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại xã Tân Văn huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,38m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

taynguyen62014

{phocadownload view=category|id=9|text=Xem chi tiết 2014|target=s}