Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 4/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun  trào  Bazan  Pleistocen  giữa  (βQII),  tầng  chứa  nước  khe  nứt  lỗ  hổng  phun  trào Bazan  Pliocen-Pleistocen  dưới  (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước lỗhổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có ba xu hướng dâng cao, hạ thấp vàdâng hạ không đáng kể so với trung bình tháng 2, tuy  nhiên  xu  thế  hạ  thấp  chiếm  ưu  thế.  Giá  trị  dâng  cao  nhất  là0,11m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,59m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,84m tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T) và mực nướctrung bình tháng sâu nhất là 9,31m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Các  tỉnh  có  mực  nước  dâng  hạ  không  đáng  kể  (5  công  trình):  Gia Lai,  Đắk Nông, Lâm Đồng. Các tỉnh có mực nước dâng cao (2 công trình): Gia Lai, Đắk Lắk.Các tỉnh có mực nước hạ thấp (26công trình): Kon Tum, Gia Lai,Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Tay_Nguyen_4_2015

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}