Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ 4/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giáđể dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

 I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,75m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q10M1) và dâng cao nhất là 0,21m tại TT Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội (Q.175). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,11m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,06m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67). Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (21 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (20 công trình): TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (8 công trình): TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam và Thái Bình.

BBB_4_2015

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}