Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 7/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM BỘ THÁNG 7 NĂM 2014

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6: nhìn chung mực nước có hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,75m tại xã  Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020) và hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,44m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Các tỉnh có mực nước dâng: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng.

nam_bo_7_2014

{phocadownload view=category|id=8|text=Xem chi tiết 2014|target=s}