Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 1/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG NAM BỘ 01/2014

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 năm 2013: nhìn chung mực nước có hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 11, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,40m. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T) và hạ thấp nhất là 1,00m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1). Mực nước sâu nhất là 9,84m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước nông nhất là 1,19m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh có mực nước dâng: Long An, TP.Hồ Chí Minh, An Giang

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre.

Nambo_012014

{phocadownload view=category|id=8|text=Xem chi tiết 2014|target=s}