Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 3/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc  ở  hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ  tự  từ  trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở  kết quả  quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình  tháng 2  có  xu thế  dâng cao  và biến động không đáng kể  so với trung bình  tháng 1. Giá trị dâng  cao  nhất là 0,09m  tại  xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).Mực  nước  trung  bình  tháng  nông  nhất  là  1,12m  tại phường  Trường  Sơn,  TX. Sầm Sơn (QT9-TH) và sâu nhất là 7,88m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_3_2015

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}