Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 02/2015

 BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 02 NĂM 2015

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồmtầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene(qp). Trên cơ sở kết quả quantrắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết nhưsau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2015 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 12 năm 2014. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Mực  nước  trung  bình  tháng  nông nhất  là  1,09m  tại  phường  Trường Sơn,  TX. Sầm Sơn (QT9-TH) và sâu nhất là 7,88m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}