Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ 9/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 9 NĂM 2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 7, tháng 8 năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8: nhìn chung mực nước có hai xu thế hạ thấp và dâng cao so với giá trị trung bình tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147) và dâng cao nhất là 1,21m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 8,53m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng là: Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực hạ thấp là: TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định.

BacBo_9_2014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}