Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ 5/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 5 NĂM 2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3, tháng 4, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4: nhìn chung mực nước có cả 2 xu thế hạ thấp và dâng cao so với giá trị trung bình tháng 3, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,13m. Giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109) và dâng cao nhất là 1,05m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,00m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 11,89m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước trung bình dâng cao là: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình.

Các tỉnh có mực nước trung bình hạ thấp là: Nam Định

BB_t5_2014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}