Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ 3/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 3 NĂM 2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1, tháng 2 năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2: nhìn chung mực nước có cả 2 xu thế hạ thấp và dâng cao so với giá trị trung bình tháng 1, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,01m. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Q.115) và hạ thấp nhất là 0,68m tại TT. Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,06m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,88m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định.

bac_bo_3_2014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}