Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ 11/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 11 NĂM 2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 10 năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2014. Kếtquả được thể hiện chi tiết như sau:

 I. Tổng quan diễn biến mực nước

 I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10: nhìn chung mực nước có xuthế hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 2,05m  tại  xã  Vĩnh  Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai TP.Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 8,79m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67). Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là: Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, TP.Hải Phòng, Hà Nam,Thái Bình và Nam Định. Các  tỉnh,  thành  phố  có  mực  nước dâng  hạ  không  đáng  kể  là:  TP.  Hà  Nội, TP.Hải Phòng, Thái Bình.

BB_11_2014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}