Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ 02/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 02 NĂM 2014

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới năm 2013 và tháng 1 năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2014: nhìn chung mực nước có cả 2 xu thế hạ thấp và dâng cao so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2013, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,15m. Giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và hạ thấp nhất là 0,45m tại TT. Mạo Khê, huyện Đông Triều (Q.141).

Mực nước nông nhất là 0,05m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65). Mực nước sâu nhất là 10,77m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

BACBO_02_2014

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}