Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9.2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

Pansy18

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 và so với cùng thời điểm 1 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 1,2.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}