Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2016 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,11m. Do thời gian này là cuối mùa mưa nên trong tháng 9 đã có tới 24/41 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp, phân bố hầu hết trên đồng bằng và 9 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Chỉ có 8/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao nằm ở các tỉnh Hà Nôi, Quảng Ninh và khu vực nam đồng bằng. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,11m tại xã Thọ an, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.56) và hạ thấp nhất là 1,78m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 9.63m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

QT8

Dự báo mực nuớc tháng 10: mực nuớc có xu thế hạ thấp trên toàn dồng bằng, tuy nhiên một số diểm phía tây nam Hà Nội, Nam Ðịnh, mực nuớc có xu thế biến dộng không dáng kể hoặc dâng chút ít  

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp không đáng kể trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,05m. Do thời gian này là cuối mùa mưa nên tầng chứa nước này có 22/64 công trình quan trắc có mực nước dâng cao thuộc các vùng ven biển, phía nam đồng bằng và 15/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Vùng phía bắc đồng bằng, và TP. Hà Nội có 27/64 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,67m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1) và dâng cao nhất là 1,27m tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.217).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,57m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,84m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo mực nuớc tháng 10: mực nuớc có xu thế hạ thấp ở phần lớn phần trung tâm lên phía bắc dồng bằng. Tuy nhiên tại các vùng xa các sông lớn và ven biển, mực nuớc có xu thế biến dộng ít hoặc dâng cao