Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8, 9 năm 2016.

Tổng quan diễn biến mực nước

-Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 24/31 công trình có mực nước dâng, 4/31 công trình có mực nước hạ và 3/31 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại TT.Đắk Tô-Đắk Tô- Kon Tum (LK135T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại Ia Piar-Phú Thiện-Gia Lai (CR313) (xem hình 1). Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,72m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,69m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7.

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 20/27 công trình có mực nước dâng, 4/27 công trình có mực nước hạ và 3/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,06m tại Ea Nam-Ea H’leo-Đắk Lắk (LK29T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại Phú Hội-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK113T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,66m tại Chư Hrông- TP.Pleiku-Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,27m tại Biển Hồ- TP.Pleiku-Gia Lai (LK160T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng, trong đó 66/69 công trình có mực nước dâng, 2/69 công trình có mực nước hạ và 1/69 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 6,17m tại Đắk Gằn-Đắk Min-Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại Ia Dơk-Đức Cơ-Ga Lai (LK08T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,18m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,16m tại Tâm Thắng- Cư Jut-Đắk Nông (LK45T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế, có 13/21 công trình có mực nước dâng và 1/21 công trình có mực nước hạ và 7/21 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị dâng cao là 6,05m tại Vinh Quang-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK140T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại Ia RSươn-Krông Pa-Gia Lai (LK31T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,82m tại Đắk Năng- TP.Kon Tum-Kon Tum (LK131T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,54m tại Ea Kmút-Ea Kar-Đắk Lắk (LK52T)

 

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 7

TayNguyenT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 3,52m; 4,64m và 4,16m; tại Phú Thiện-Gia Lai

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng chiếmưu thế so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 0,05mđến 0,5m chủ yếu tập trung ở Tp.Kon Tum-Kon Tum, Đắk Tô-Kon Tum, Phú Thiện-Gia Lai, Krông Pa-Gia Lai, Đức Trọng-Lâm Đồng và Lâm Hà-Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,1m tập trung ở huyện Đăk Pơ-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE