BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2015 VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng, hạ và dâng hạ không đáng kể so với giá trị trung bình tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,98m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q804020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,41m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,20m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (13 công trình): Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (6 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng (21 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu.

lat_t7-2015_nb

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}