BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 3,31m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,77m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,69m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể (7 công trình): Gia Lai.

Tỉnh có mực nước dâng cao (14 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp (12 công trình): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

lat_t6-2015_tn

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}