THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 5 NĂM 2016 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và các tháng năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh):Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với trung bình tháng 4: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng. Do thời gian này đã chuyển sang đầu mùa mưa trong tháng 5 đã có tới 22/41công trình quan trắc mực dâng cao và 14 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,79m tại P. Mạo Khê TX. Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Nghĩa Minh huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định (Q.108a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,30m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo mực nước tháng 6: mực nước có xu thế dâng cao so với tháng 5 trừ một vài điểm ở rìa đồng bằng và phía tây nam

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: nhìn chung mực nước xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,11m. Do thời gian này là thời kỳ mới chuyển dần sang mùa mưa nên tầng chứa nước này có 37/64 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp và 17/64 công trình mực nước biến động không đáng kể. Vùng ven các sông lớn phía bắc, tây bắc đồng bằng đã có 10/64 công trình quan trắc có mực nước dâng do bổ cập đáng kể từ lượng nước mặt. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,61m tại xã Đại Yên huyện Chương Mỹ TP. Hà Nội (Q.76a) và dâng cao nhất là 0,39m tại P. Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Q.5)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,59m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,74m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

Dự báo mực nước tháng 6: mực nước có xu thế dâng cao tại phía bắc, tây đồng bằng. Mực nước sẽ hạ thấp từ phần trung tâm ra phía đông, đông nam đồng bằng tới biển

Btint5-2015dbbbXem Chi Tiết: Tại Đây